Als je op een doordeweekse dag binnenwandelt in één van onze vestigingen, is het vaak een drukke bedoening. Het geluid van kleintjes die hulp krijgen met speltherapie maakt duidelijk dat hier om kinderen gaat. Als je ze zo hoort lachen, vergeet je soms dat het hier om kinderen gaat die vaak iets heel naars hebben mee gemaakt wat verwerkt moet worden. Soms zijn het kinderen die op school niet goed meekomen of daar gedrag vertonen dat niet past in de klas.

Kinderen zouden allemaal gelukkig moeten zijn en kunnen leven zonder zorgen, de behandelaren bij Koersvast werken er elke dag aan. Iedere dag komt dat geluk een stapje dichterbij. Iedere dag realiseren we ook meer begrip bij ouders en school. Soms gaan we ook in de klas zitten om direct bij te kunnen sturen, dat is vaak erg effectief en het geeft de leerkracht even wat adem. Leerkrachten en ouders worden door ons ook begeleid en krijgen inzicht en instrumenten die aansluiten bij de behoefte van het kindje.

Als we worden ingeschakeld weten we de situatie vaak om te keren en laten we een gelukkig gezin achter na onze inspanningen. Helaas moeten ouders en scholen vaak lang wachten voor er hulp is, er is dan al veel gebeurd en gedrag is verergerd. Regelmatig komen we in gesprek met scholen die dan zeggen: “hij/zij past hier niet meer, we hebben alles al geprobeerd maar moeten kiezen voor de rest in de klas.” Dat is het laatste wat scholen willen zeggen, maar in sommige gevallen wel begrijpelijk. Een school heeft de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen en heeft als kerntaak kennisoverdracht, geen psychologische behandeling. Als het ouders en school niet lukt gedragsverandering te realiseren en jeugdhulp komt te laat op gang, kiest een school voor de groep. Zo komt een relatief groot aantal kinderen na de basisschool terecht op een cluster-4 school terwijl het daar eigenlijk niet zou hoeven zijn. In de praktijk zie je dan helaas vaak dat het gedrag verergert en schoolcarrières niet verlopen zoals had gekund als er tijdig professionele hulp was geboden.

Het kan ook anders. Koersvast wordt door veel scholen al ingeschakeld voor het te laat is. We starten het zorgtraject dan alvast op gedurende de tijd dat een kindje op de wachtlijst staat. De resultaten zijn geweldig. Kinderen bloeien op en hebben weer plezier.

Dat geldt overigens ook voor de ouders en de school.