School en ouders niet op 1 lijn?

Thuis heb je geen problemen met je kind, geen ruzies, geen brutaliteit en zeker geen agressie. Hij helpt mee met de afwas, ruimt zijn kamer op en is beleefd. Op school krijg je echter geheel andere berichten. Hij slaat andere leerlingen, is brutaal tegen de juf en zoekt de confrontatie op het schoolplein. Deze terugkerende klachtenstroom vanuit school bespreek je met je kindje: klopt het en waarom gebeurt het? Je spreekt met hem af hoe zich te gedragen en stelt daar ook beloningen tegenover. Eigenlijk doe je alles goed en geef je de juiste prikkels om gedrag te veranderen. Maar toch lukt dat niet en de school geeft aan inmiddels grote zorgen te hebben over zijn toekomst. Wat school ziet, zie jij niet en andersom. Gedraagt hij zich nou echt zo op school of heeft deze school gewoon “de pik” op hem? Er volgen discussies en ouders en school raken de verbinding kwijt. Ineens is je zoon een zorg.
Soms is het niet zo eenvoudig. Waarom is deze situatie er? Wat is er aan de hand met mijn zoon en hoe zorg ik dat school weer positief naar mijn kind kijkt?
Er kunnen allerlei oorzaken zijn van wisselend gedrag thuis en op school. Soms zijn dit factoren die buiten een kind liggen, de omgang met andere leerlingen bijvoorbeeld of stressvolle gebeurtenissen uit het verleden. Soms ook spelen zogenaamde “kind-eigen” factoren een rol; denk dan bijvoorbeeld aan een vorm van begaafdheid of concentratieproblemen. Ook fysieke zaken kunnen meespelen zoals dyslexie. Hoe dan ook: er is een reden voor dit gedrag. Er moet alleen worden vastgesteld wat die reden is zodat de juiste hulp kan worden ingezet.
Belangrijk is om tijdig met elkaar in gesprek te gaan; school en gezin (ouders) kunnen samen een heleboel in kaart brengen en oplossen. Het gedrag van een kind mag hier nooit tussen komen te staan. Scholen hebben tegenwoordig een heleboel kennis in huis op het gebied van gedrag en gedragsverandering en kunnen veel kinderen goed bijsturen gedurende de schooltijd. Het beste lukt dat als ouders hierin worden meegenomen en zich mee laten nemen. Da kan alleen als we elkaar serieus nemen.
Soms ook is het verstandig om een externe organisatie in te schakelen die met frisse blik kijkt. Dat kan de relatie tussen ouders en school weer openbreken en geeft wellicht nieuw inzicht.
Koersvast is zo’n organisatie die vaak ingeschakeld wordt; we beoordelen pragmatisch en zetten alleen in wat nodig is. Liefst in een zo kort mogelijke periode. Dat kan alleen als we ouders en school meenemen in onze zorg zodat na ons vertrek eenieder weet hoe te handelen en de onderlinge communicatie weer is hersteld.