Algemeen

De behandelaars van Koersvast zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze organisatie stelt kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van de psycholoog getoetst kan worden.

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Als praktijk is samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal de betrokken huisarts geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling. Indien het wenselijk is dat er informatie over u wordt opgevraagd bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, kan dat niet zonder uw toestemming.

Rapportage en dossier

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding.

Bent u samen met uw partner in behandeling en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven.

Klachten

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken met uw hulpverlener of met de praktijkhouder. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie NIP. U kunt bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, uw klacht indienen.

Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels van de beroepscode (zie www.psynip.nl)

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen voorafgaand aan een sessie contant of via pin voldaan te worden.