De methodiek Geweldloos Verzet kijkt op een wezenlijk andere manier naar gedragsproblemen. Waar andere methoden de focus bij het kind leggen (wat is er met hem/haar aan de hand? waarom gedraagt hij/zij zich zo? hoe te interveniëren?) legt Geweldloos Verzet juist de focus op het eigen gedrag en reacties.

De-escaleren is een eerste stap in het proces naar verandering.

De kern van de benadering is gericht op een duidelijke stellingname tegen ongewenst gedrag op een vastberaden maar strikt geweldloze en de-escalerende manier. Niet door te straffen en belonen maar juist door weer in relatie te komen met het kind wordt autoriteit vorm gegeven. Een belangrijk onderdeel daarbij is de steun van relevante netwerken die daarbij worden ingezet.

De methode is ontwikkeld door prof. Haim Omer en zijn team in Israël en heeft inmiddels bewezen zeer effectief te zijn binnen gezinnen en het onderwijs.

Delen
Doel van de training

Doel van de training is het aanleren van technieken en methoden waarmee effectief en krachtig stelling genomen kan worden tegen ongewenst gedrag. Handelingsverlegenheid bij gedragsproblemen verminderen in korte tijd omdat gewerkt wordt met door de deelnemers zelf ingebrachte casussen.

Studie boek
Programma

De training biedt een uitgebreide kennismaking met de basisprincipes en interventies van Geweldloos Verzet, zoals symmetrische en complementaire escalaties, waakzame zorg, aankondiging, sit-in en steun zoeken.

Social
Voor wie

Ouders, leerkrachten/docenten, zorgcoördinatoren, (school)maatschappelijk werkers, sociotherapeuten, jongerencoaches en andere professionals binnen de hulpverlening en het onderwijs.