HEPPIE Trainingen

Koersvast ontwikkelt programma’s voor kinderen die fungeren als preventieve zorg. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Deelnemende scholen ontvangen het certificaat “Deze school investeert in gelukkige kinderen”.

HEPPIE Kids

HEPPIE Kids is een training die in 8 sessies de kinderen bewust maakt van de invloed die je hebt op je eigen geluk maar ook op het geluk van anderen (vriendjes, klasgenoten). HEPPIE Kids is een inzicht gevende, interactieve training die faalangst vermindert en geluk doet ervaren.

Aan de hand van 6 kernfactoren die essentieel zijn om geluk te ervaren wordt door ieder kind een persoonlijk naslagwerk gemaakt dat dient als individuele roadmap naar geluk. Deelnemers leren over faalangst, zelfvertrouwen, onderlinge relaties, competenties, emoties, doelen stellen en het maken van een plan. Ze leren dat het gevoel van geluk te beïnvloeden is en wat men moet doen om geluk te ervaren. De training is een combinatie van theorie en praktijk; kinderen creëren een eigen handboek en presenteren dit na afloop aan bijvoorbeeld ouders, oma’s en opa’s.

HEPPIE Kids realiseert een prettiger onderwijsklimaat en verbetert cohesie in de thuissituatie omdat kinderen zich zelf beter begrijpen en dit ook kunnen uiten op de juiste wijze. Zij worden krachtiger en veerkrachtiger. HEPPIE Kids komt voort uit de positieve psychologie en maakt gebruik van hetgeen er wetenschappelijk is onderzocht omtrent geluk. HEPPIE kids kent verschillende versies die aangepast zijn op de leeftijd van de deelnemers, vanaf 8 jaar en ouder.

Kinderen ontvangen een certificaat.

HEPPIE Online

HEPPIE Online is een training in 5 bijeenkomsten voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de brugklas van het Voortgezet Onderwijs waarin kinderen leren over online gevaren en om online sociaal te zijn. Kinderen krijgen inzicht in hun eigen en elkaars online gedrag en komen gezamenlijk tot online gedragsafspraken. Zij leren over cyberpesten en privacy, foto’s en filmpjes plaatsen, over online “vrienden” en het herkennen van sluikreclame/advertising.

Kinderen ontvangen een diploma.

HEPPIE Together

HEPPIE Together leert kinderen de noodzakelijke vaardigheden die nodig zijn om sociaal te zijn. Achtereenvolgens komen zelfbewustzijn, pesten, grenzen herkennen en aangeven, kwetsbaarheden en krachten en samenwerken (voor elkaar opkomen en voor elkaar zorgen) aan bod. In een steeds meer individualistisch georganiseerde maatschappij lijken deze vaardigheden naar de achtergrond te verschuiven maar om prettig te functioneren in een samenleving of klas zijn ze onontbeerlijk. Het geleerde in deze training is dan ook direct toepasbaar en zichtbaar op school.

Kinderen sluiten een contract met elkaar.