Koersvast voor opdrachtgevers

Koersvast is ambulant hulpverlener binnen de Jeugdhulp en werkt voor diverse gemeenten, scholen, jeugdorganisaties en particuliere opdrachtgevers in de regio Zuid-West Nederland.

Onze benadering valt te omschrijven als FACT Light. Hiermee doelen we op de inclusieve, outreachende en flexibele werkwijze waarbij we hulp bieden op diverse levensgebieden op de locatie waar het nodig is. Koersvast werkt met één vaste hulpverlener per cliënt en wordt ingeschakeld voor complexe, langdurige hulpvragen die poliklinisch niet goed te behandelen zijn en vragen om een onconventionele benadering.

Het is onderdeel van onze filosofie om geen classificerende diagnoses te stellen maar kunnen deze wel op verzoek uitvoeren. Soms is een classificerende diagnose noodzakelijk om de juiste zorg te verkrijgen. Veel liever werken we handelingsgericht, waarbij we gebruik maken van een beschrijvend onderzoek; dit is vergelijkbaar onderzoek maar er worden geen classificerende conclusies aan verbonden.

Koersvast werkt op locatie, wat betekent dat we onze cliënten behandelen en begeleiden dáár waar het nodig is. We komen thuis, op school en sportclub en hebben tevens de mogelijkheid om uit te wijken naar kantoor. Ons kantoor is gevestigd in de wijk Pendrecht (Rotterdam-Zuid) en beschikt over meerdere gespreksruimtes en een ruimte voor speltherapie. Deze ruimte is gevestigd aan het gezellige en drukke winkelplein Plein 1953; onze deur is altijd open waardoor we op drempelloze wijze tevens een informatiepunt vormen voor opvoedvragen in de wijk.

Koersvast tracht aansluiting te vinden bij diverse doelgroepen in Rotterdam die opvoedhulp nog niet altijd makkelijk weten te vinden. Binnen onze organisatie is momenteel onder andere kennis van de Spaanse en Antilliaanse taal aanwezig alsmede bekendheid met de Caribische (opvoed-)cultuur. Wij breiden deze cross-culturele zorg bij voortduring uit, vraagt u naar de mogelijkheden.