Koersvast voor opdrachtgevers

Koersvast is ambulant hulpverlener binnen de Jeugdhulp en biedt opleiding en training binnen Zorg en Onderwijs. Wij werken voor diverse gemeenten, scholen, jeugdorganisaties en particuliere opdrachtgevers in de regio Zuid-West Nederland.

Behandelen

We hanteren een inclusieve, outreachende en flexibele werkwijze waarbij we hulp bieden op diverse levensgebieden. Koersvast werkt met één vaste hulpverlener per cliënt/gezin en wordt ingeschakeld voor complexe, langdurige hulpvragen die poliklinisch niet goed te behandelen zijn en vragen om een onconventionele benadering.

Het is onderdeel van onze filosofie om geen classificerende diagnoses te stellen maar kunnen deze wel op verzoek uitvoeren. Veel liever werken we handelingsgericht, waarbij we gebruik maken van een beschrijvend onderzoek waar geen classificerende conclusies aan worden verbonden.

Ambulant en cross-cultureel

Koersvast werkt ambulant en behandelt cliënten dáár waar het nodig is. We komen thuis, op school en sportclub en hebben tevens de mogelijkheid om uit te wijken naar kantoor. Onze kantoren zijn gevestigd in de wijk Pendrecht (Rotterdam-Zuid) en Delfshaven (Rotterdam-West) en beschikken over meerdere gespreksruimtes en ruimtes voor speltherapie. Onze deur is altijd open waardoor we op drempelloze wijze tevens een informatiepunt vormen voor opvoedvragen in de wijk.

Koersvast tracht aansluiting te vinden bij diverse doelgroepen in Rotterdam die opvoedhulp nog niet altijd makkelijk weten te vinden. We zijn bekend met vele culturen en talen die in Rotterdam en omstreken aanwezig zijn. Wij breiden deze cross-culturele zorg bij voortduring uit, vraagt u naar de mogelijkheden.

Opleiden en trainen

Onze kennis en ervaring gebruikt Koersvast ook om deskundigheidsbevordering te bieden aan professionals binnen zorg en onderwijs. Hierbij kunt u denken aan verdiepingstrainingen voor IB’ers, wijkteammedewerkers of onderwijzend personeel maar ook aan trainingen voor kinderen zelf. Op deze site kunt u op de tabbladen “training en deskundigheid” en “HEPPIE trainingen” iets meer lezen over een aantal van de door ons geboden trainingen. Er zijn er veel meer, we nodigen u uit contact met ons te zoeken om uw persoonlijke wensen op dit gebied te bespreken.