Persoonsgebonden Budget

Het persoonsgebonden budget is een subsidie van de overheid waarmee u zelf zorg in kunt kopen. Een pgb is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben voor zichzelf of bijvoorbeeld kinderen. Met een pgb huurt u zelf zorgverleners in en maakt u afspraken over de zorg die zij geven, op uw tijd, op uw plaats, op uw manier.

Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een pgb. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden (https://www.pgb-test.nl) heeft recht op een pgb.

Er zijn verschillende vormen van pgb met verschillende voorwaarden.

Koersvast helpt u met deĀ pgb-Jeugdwet, voor kinderen. Uw kind (jonger dan 18 jaar) heeft hulp nodig:

Wat zijn de voorwaarden?

  • Er moet duidelijk aangegeven zijn waarom een pgb wenselijk is voor u;
  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte zorg.

Koersvast en haar medewerkers zijn ervaren binnen de Jeugdzorg en de Maatschappelijke Ondersteuning. Dit geeft u houvast: wij zijn bekend met uw problematiek en bieden effectieve en persoonlijke (zorg-)trajecten. Bij Koersvast kunt u terecht voor ondersteuning door Psychologen, Maatschappelijk Werkers en (Ortho-)Pedagogen.

Omdat een pgb aanvragen soms wat ingewikkeld kan zijn, helpen wij u ook bij het aanvraag-traject indien gewenst. Daarvoor kunt u tevens terecht bij uw gemeente.