Soms zijn er dieper liggende belemmeringen die het maatschappelijk en/of het sociaal functioneren beïnvloeden. In dergelijke situaties is het belangrijk een helder beeld te hebben van de oorzaken en achtergronden van gedachten, gevoel en gedrag. Koersvast heeft haar wortels in de herstelgerichte klinische psychologie en heeft jarenlange ervaring in 1e en 2e lijns-zorg.

Koersvast werkt niet voor verzekeraars, onze therapie wordt niet door hen vergoed. Wel kunt u de kosten van onze therapie fiscaal aftrekken.

Studie boek
Werkwijze

Na de intake krijgt u een indicatie van het traject, gemiddeld zijn er 5 tot 10 sessies nodig. Afhankelijk van uw ontwikkeling kan de inhoud en de lengte van het traject aangepast worden; dit wordt altijd in overleg met u gedaan.

Social
Voor wie

U kunt terecht voor onderzoek en therapie in geval van onder andere:

Somberheid en depressie

Als een sombere stemming aanhoudt en u nergens meer zin in hebt, u veel piekert, snel geïrriteerd, vermoeid of vergeetachtig bent, concentratieproblemen hebt en deze klachten het dagelijks leven verstoren, vertoont u de kenmerken van een depressie. De oorzaken hiervan verschillen per persoon en kunnen liggen in het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis zoals een echtscheiding, verlies van werk of een geliefde. Soms is de oorzaak onduidelijk. Therapie geeft u inzicht in de oorzaak en hoe u daar op een constructieve wijze mee om kunt gaan waardoor de kwaliteit van het dagelijks leven verbetert.

Angst en paniek

Angst is eigenlijk een nuttige reactie van het lichaam op bepaalde situaties. Angst wordt pas een probleem als die ook ontstaat bij situaties die eigenlijk geen reden tot angst hebben en u vrijwel alleen kunt denken aan mogelijke gevaren; op dat moment belemmert angst uw leven. Symptomen kunnen zijn: hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven, benauwdheid, tintelingen in de handen, maagpijn, hoofdpijn, verwarring of het gevoel dat u de controle over uzelf verliest. In onze therapie leren we u hoe u lichamelijke reacties kunt herkennen en beïnvloeden. Daarbij doorbreken we patronen zoals vluchtgedrag en medicijn-of drankgebruik waardoor angsten en lichamelijke klachten verminderen.

Trauma

Trauma’s ontstaan na een ingrijpende ervaring die u zelf hebt meegemaakt of hebt gezien. Dit kan één afzonderlijke ervaring zijn, het kunnen er ook meerdere zijn. Denk aan een ongeluk of overval, seksueel misbruik of fysieke en geestelijke mishandeling. Ervaringen waarbij u zich hulpeloos en angstig hebt gevoeld en die afschuw oproepen. Dergelijke gebeurtenissen laten klachten achter zoals nachtmerries, herbelevingen, paniekaanvallen, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. Deze klachten zijn goed te behandelen met therapieën waaronder bijvoorbeeld EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) waarbij in korte tijd de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang komt.

Slaapproblemen

Slecht slapen wordt een probleem als dit het functioneren van iemand gedurende de dag beïnvloedt. Als deze klachten aanhouden spreken we van een slaapstoornis. Eén op de drie mensen heeft wel eens last van een slaapstoornis. Ook kinderen kunnen er last van hebben. Vaak is er een directe samenhang tussen slaapproblemen en psychische gesteldheid (vooral depressies en angsten) en is het slaapprobleem dus te verhelpen met de juiste psychische zorg.

Rouw en verlies

Rouw ontstaat niet alleen door verlies van een geliefde, ook een gestrand huwelijk, baanverlies of een onvervulde kinderwens veroorzaken rouw-reacties. Schuldgevoelens, boosheid, wanhoop, verdriet en lusteloosheid zijn de meest voorkomende kenmerken. Therapie richt zich op concrete oplossingen die het verlies een plek geven en handvaten geven hiermee om te gaan.

Stress en Burn-out

Stress is op zich een natuurlijk fenomeen dat iemand in bepaalde situaties juist helpt. Wanneer we niet meer spreken van stress maar van overspannenheid wordt het een probleem. Een langdurige periode van (te hoge) stress zorgt voor onrust en verlies van overzicht. Overspannenheid is op te lossen door het wegnemen van de oorzaak. Bij een burn-out heb je te maken met ingrijpende gevolgen van (vaak jaren-)lange overbelasting. De relatie met de oorzaak is vaak niet of nauwelijks meer te leggen en u hebt sterke lichamelijke reacties: u voelt zich letterlijk opgebrand/uitgeput. Behandeling richt zich op het herstellen van de energiebalans en het aanpassen van gedrag. We werken aan het omgaan met conflicten, gerichte ontspanning, hoe u uw energie verdeelt en leert nee zeggen.

Relatietherapie

Soms lopen relaties vast en lukt het niet meer er samen uit te komen. Als er langdurig ruzie is of er is sprake van flinke communicatieproblemen, kan dat tevens gevolgen hebben voor andere onderdelen van het leven (kinderen, werk). Beter is het om het niet te ver te laten escaleren zodat er eigenlijk geen oplossing meer mogelijk is omdat het basale gevoel van veiligheid en verbondenheid geheel is verdwenen. Therapie richt zich op het doorbreken van patronen en het effectief communiceren met elkaar. Middels intensieve sessies wordt teruggegrepen op de initiële gevoelens voor elkaar die vaak uit zicht zijn geraakt; elkaars behoeften en verlangens worden weer uitgesproken en gezien; wederzijdse waardering herstelt. Deze therapie werkt alleen als beide partners serieus aan de relatie willen werken.