Privacy- en cookieverklaring

Koersvast Zorg B.V. is een psychologenpraktijk en biedt verschillende diensten op het gebied van geestelijke zorg zoals: onderzoek, diagnostiek en hulptrajecten. Daarnaast biedt Koersvast trainingen aan non-profitorganisaties. De diensten worden aangeboden via onze website www.koersvast.org.

Als u een afspraak maakt bij onze praktijk, een training bij ons afneemt, onze website bezoekt of contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of het online contactformulier op onze website, worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Koersvast Zorg B.V.
Plein 1953 nr. 54
3086 EE ROTTERDAM
KvK-nummer: 72856386

Onze functionaris gegevensbescherming is mevrouw F.E.T Telting. Als u vragen heeft, kunt u contact met haar opnemen via: contact@koersvast.org

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 1. Voor- en achternaam
 2. Adres en woonplaats
 3. Geslacht
 4. Geboortedatum en geboorteplaats
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. Burgerlijke staat
 8. Bankgegevens
 9. Handelsnaam van eenmanszaak of VOF
 10. Vestigingsadres van eenmanszaak of VOF
 11. KvK-nummer van eenmanszaak of VOF
 12. Vestigingsadres en postadres van eenmanszaak of VOF
 13. IP-adres
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bent u cliënt bij ons, dan worden ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt:

 1. Burgerservicenummer (BSN)
 2. Gegevens van kinderen <16 jaar
 3. Gezondheidsgegevens

Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben wij nodig voor het aanleggen van een cliëntendossier. De cliënt, of diens ouder of verzorger, geeft hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor en de gegevens worden door de cliënt alleen verstrekt via een beveiligde online omgeving.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door u verstrekt via e-mail, telefoon of het online contactformulier op onze website. Bent u cliënt bij ons, dan worden de gegevens verzameld via een beveiligde online omgeving en het intakeformulier bij de eerste afspraak.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

1. Uitvoering van de overeenkomst

 • Voor het communiceren met opdrachtgever of cliënt, of diens ouders of verzorgers via telefoon en e-mail
 • Voor het maken van een zorgovereenkomst of offerte
 • Voor het invullen van het intakeformulier bij de eerste afspraak
 • Voor overleg met andere zorgverleners
 • Voor het rapporteren aan verzekeraars
 • Voor het maken en versturen van de factuur
 • Voor het afhandelen van betalingen

2. Wettelijke verplichting
Voor het aanmaken en bijhouden van een cliëntendossier en het opstellen van een behandelingsplan. Dit zijn wij verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

3. Reageren op uw vraag of verzoek
Als u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of het online contactformulier op onze website.

4. Bezoek website
Om onze website beter te laten werken en website statistieken bij te kunnen houden.

5. Verzenden nieuwsbrief
Voor het verzenden van fysieke mailings en nieuwsbrieven per e-mail.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 1. Gegevens van cliënt of opdrachtgever op offertes en facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
 2. E-mailberichten en contactformulieren worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
 3. Cliëntendossiers worden 20 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke bewaarplicht die wordt opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
 4. De gegevens die Google op onze website verzamelt, worden 50 maanden bewaard.
Delen wij uw gegevens met derden?

Koersvast Zorg B.V. verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Met de bedrijven die gegevens voor ons verwerken, hebben wij afspraken gemaakt om te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen. Gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

Andere zorginstanties
Als u cliënt bij ons bent, kan het zijn dat we uw persoonsgegevens delen met andere zorgverleners als huisartsen of specialisten. Wij delen uw gegevens alleen als u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Zorgverzekeraars en overheidsorganisaties
Als u cliënt bij ons bent, kan het zijn dat we uw persoonsgegevens delen met zorgverzekeraars of overheidsinstanties. De gegevens worden alleen gedeeld als u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening werken wij verder samen met de volgende partijen:

 • Boekhouder
 • Hosting- en e-mailprovider
 • Leverancier van websitesoftware
 • Leverancier van de software voor het elektronisch cliëntendossier
 • Leverancier van telefoondiensten

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Een uitzondering hierop is Google die haar servers in de Verenigde Staten heeft staan.

Uw rechten

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kunt u een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de toestemming die u heeft gegeven aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken.

Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u uw verzoek sturen naar onze functionaris gegevensbescherming, mevrouw F.E.T. Telting: contact@koersvast.org.

Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit

Wanneer u dit wenst, zullen wij de persoonsgegevens die wij van u verwerken, naar u toesturen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere zorgverlener. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het gebruik van inlogcodes en beveiligde kasten, het regelmatig maken van een back-up, goede beveiligingssoftware op onze computers en het werken met een elektronisch cliëntendossier dat beveiligd is, zijn voorbeelden van deze maatregelen.

Als u vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens worden misbruikt, stuurt u dan een e-mail naar contact@koersvast.org.

cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet, genaamd cookies. Wanneer u onze website bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website.

Google

Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Onze website bevat ook de toepassing Google Maps. Via deze kaartenservice kunt u zien waar Koersvast Zorg B.V. gevestigd is. Tot slot gebruiken wij Google reCAPTCHA om ervoor te zorgen dat er geen spam verstuurd wordt via het online contactformulier. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. Gegevens die hiermee worden verzameld, zijn geanonimiseerd waardoor wij geen toestemming hoeven te vragen aan de websitebezoeker voor het plaatsen van deze cookies. Google zal de gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken, dit hebben wij met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kunt u Google’s Privacy Policy bekijken.

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Via de browserinstellingen van uw computer kunt u de cookies uitschakelen en verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat onze website niet meer optimaal werkt.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 juni 2020. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.