Wij leggen u in deze verklaring uit hoe wij uw gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.
Wij gaan zorgvuldig en veilig met uw gegevens en die van onze werknemers om. Deze persoonsgegevens zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Wanneer uw gegevens gedeeld moeten worden dan doen wij dat alleen met uw toestemming. Voor aanvang van het diagnose- en behandeltraject wat u bij ons gaat starten dient u ook een toestemmingsverklaring te tekenen. Zonder deze verklaring mogen wij uw persoonsgegevens niet bespreken of delen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens vallen naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum. Deze gegevens hebben wij nodig voor het maken van afspraken met u.

Medische gegevens

Deze gegevens bevatten de informatie omtrent de reden van uw aanmelding bij ons en het behandeltraject.

Overige gegevens

Dit zijn de gegevens die we nodig hebben voor aanvulling van uw dossier. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens van uw partner, kinderen, zorgverzekeraar.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Al deze gegevens bewaren wij digitaal en zijn beveiligd met inlogcodes. Ook hebben wij deze gegevens op papier en deze zijn in een met een sleutel beveiligde kast opgeborgen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met andere partijen, zoals het wijkteam. De reden hiervoor is dat zij de aanmelding hebben gedaan en moeten zorgdragen voor een juiste afhandeling van het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren en verwerken al uw gegevens die nodig zijn zolang het behandeltraject bij ons loopt. Is het diagnose-en behandeltraject beëindigd, dan verwijderen wij de gegevens binnen de wettelijke termijn.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben. En wij zijn verplicht u deze ter inzage aan te bieden. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten verwijderen of aan te laten passen.

De nieuwe regels rondom uw privacy zijn automatisch ingegaan. Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een mail naar contact@koersvast.org en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.