Training en deskundigheid

Vanuit jarenlange ervaring binnen de eerste-en tweedelijns geestelijke zorg, biedt Koersvast non-profitorganisaties praktische instrumenten om de dienstverlening te verbeteren, kennis te vergroten en veilig te werken. Koersvast is actief binnen het onderwijs, zorg en overige hulpdiensten. Hieronder vindt u een greep uit onze trainingen; als uw specifieke behoefte ontbreekt of u wilt meer informatie nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Verschillen in de klas (onderwijs)

Middels de zelfontwikkelde CIA-methode en via praktische hulpmiddelen, krijgen leraren inzicht in psychosociale problemen van leerlingen en handvatten om op passende wijze kennisoverdracht te laten plaats vinden.

Geweldloos verzet (onderwijs, hulpverleningsorganisaties)

Er worden technieken en methoden aangeleerd waarmee effectief, krachtig en op de-escalerende wijze stelling genomen kan worden tegen ongewenst gedrag. Waar andere methoden de focus bij het kind leggen, legt Geweldloos Verzet de nadruk juist op het eigen gedrag.

TZAS (teams binnen hulpverlening of onderwijs)

TZAS staat voor Teamgericht Zorgoverleg Agressie en andere Schokkende gebeurtenissen en is ontwikkeld om veiliger te werken en collegiale steun te verbeteren. TZAS biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in oorzaken van incidenten en het realiseren van structurele maatregelen.