TZAS is ontwikkeld om veiliger te werken. Het is een structureel overleg over agressie en andere schokkende gebeurtenissen op het werk.

TZAS biedt aantoonbaar lager ziekteverzuim en geeft medewerkers in beroepsgroepen die te maken hebben met agressie en andersoortige incidenten structuur en veiligheid.

In dit overleg, dat door een gecertificeerd TZAS-gespreksleider wordt gestuurd, praten medewerkers over ervaringen met incidenten waardoor collegiale steun wordt vergroot en de verwerking van deze incidenten wordt verbeterd.

TZAS biedt tevens de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de oorzaken van incidenten door het opstellen van een oorzakenboom, het certificeren van basisoorzaken en de vertaling hiervan naar structurele maatregelen.

Koersvast biedt gecertificeerde TZAS-gespreksleiders die tevens persoonlijk ervaring hebben met het werken in omgevingen met agressie en andersoortige incidenten. Als geen ander kunnen wij uw team begeleiden in het ontwikkelen/ verbeteren van protocollen en in het vergroten van collegiale steun en zo een bijdrage leveren aan een prettiger werkklimaat en een lager ziekteverzuim.

Delen
Doel van de training

TZAS is bedoeld om de collegiale steun te verbeteren en veiliger te werken. Tijdens dit overleg kunnen medewerkers praten over eigen ervaringen met incidenten, wordt de effectieve collegiale steun onder elkaar bevorderd en verbetert de veiligheid op het werk.

Studie boek
Programma

In het programma komen achtereenvolgens collegiale ondersteuning en veilig werken aan de orde. Daarnaast is het mogelijk om een specifiek groot incident te behandelen middels een Reconstructiebijeenkomst, een praktische aangelegenheid om werkwijze te toetsen en eventueel te verbeteren vanuit bestaande situatie.

Social
Voor wie

Organisaties en medewerkers die in hun werk te maken hebben met agressie en schokkende gebeurtenissen. Overheidsinstanties als gemeentelijke sociale diensten, politie, onderwijs-en zorginstellingen en brandweer zijn voorbeelden, maar ook buiten het publiek domein is TZAS in te zetten in voorkomende gevallen. TZAS is een dienst voor teams, geen individueel instrument.