Leraren zijn specialist in het overbrengen van kennis en zijn binnen die context reeds gewend aan een veelheid van methoden en technieken, aangepast aan het soort leerling dat men voor zich heeft. Met de invoering van het Passend Onderwijs worden scholen en leerkrachten geconfronteerd met een nog grotere diversiteit van leerlingen. Leerlingen die voorheen hun plaats vonden in het speciaal onderwijs, moeten met deze beleidswijziging ingepast worden binnen reguliere scholen. Dit brengt uitdagingen met zich mee:

Hoe herken ik psychosociale problemen? Hoe ga ik daar als leerkracht mee om? Wat is de toe te passen techniek?

Deze vragen zijn het uitgangspunt van de training “Omgaan met verschillen in de klas” waarbij Koersvast voor de meest praktische benadering heeft gekozen; leraren zijn immers leraren en geen psychologen, het overbrengen van kennis is de focus en de kennis die opgedaan wordt in deze training een instrument.

Er wordt gebruik gemaakt van de methode C.I.A. (Constateren, Individualiseren, Anders leren) die zich richt op het herkennen van problematiek binnen een klas en direct toepasbare technieken biedt om kennis over te brengen aan de betreffende leerling(en). Er wordt inzicht gegeven in een aantal veel voorkomende psychologische problemen waardoor deze herkend kunnen worden. Dit inzicht wordt gekoppeld aan een methode die de leraar in staat stelt effectief kennis over te dragen.

Deelnemers ontvangen tevens de “SGAAC”-waaier die het geleerde in de training op overzichtelijke wijze samenvat en de leraar een handvat biedt in de dagelijkse praktijk.

Delen
Doel van de training

Met deze training krijgen onderwijsprofessionals een belangrijk instrument in handen om te werken aan een goede werkhouding bij de leerlingen en een prettig pedagogisch klimaat in de klas.

Social
Voor wie

Leerkrachten/docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, (school)maatschappelijk werkers, schoolleiders en andere professionals in zowel basis-, beroeps-en voortgezet onderwijs.